Poslední aktualizace
10.10.2015

Středoasijský pastevecký pes, je ovčácký pes kočovných národů střední asie, je jedním z nejstarších plemen psů. Již v té době se psům kupírovaly uši i ocas, hlavně z důvodu získání vysoké odolnosti proti bolestivému zranění při střetu s vlkem a také z důvodu eliminace problémů se záněty uší, v tehdejším prašném a teplém podnebí oblasti střední asie. Později při změně klimatu ve střední asii zůstali pouze kočovníci věnující se pastevectví. Tato doba se dá považovat za začátek tvrdého a nekompromisního šlechtění samotnou přírodou v chovu těchto psů.

Z historie již víme, že jeho původní využití bylo hlídání stád a majetku. Dnes se středoasiat uplatňuje v roli služebního psa hlídače, obranáře a i jako pes společník. Své teritorium střeží spolehlivě a jeho reakce jsou vemi rychlé. Je-li veden osobou zkušenou, trpělivou a důslednou je cvičitelný a ovladatelný. Jeho výchova a socializace by měla začít již od útlého věku. Obecně je samostatný, nenáročný a skromný. Zvláštností je jeho snášenlivost vůči bolesti. Zřejmě proto a pro své další výjimečné vlastnosti se plemeno využívalo i pro psí zápasy. K cizím lidem bývá nedůvěřivý.

Středoasiat vyžaduje zkušeného majitele, který ví jak má psa řádně vychovat a ve vztahu ke psovi je jeho jasným vůdcem. Ve špatných rukách se pes může stát problémovým. Výchova musí být důsledná a musí být jasně stanoveny hranice, které pes nesmí překročit. Jako majitelé musíte být trpěliví a ohleduplní. Kromě správné výchovy nemá středoasiat žádné výjimečné nároky na péči.

Štěňata / Puppies 2015